Quick Steps werd op 19 november 1933 opgericht als de rooms katholieke voetbalvereniging van Scheveningen. 
Sinds 1934 wordt er gespeeld op twee velden aan de Nijkerklaan.
Tijdens de oorlogsjaren volgde er een fusie met R.K.R.V.V. 
Deze wijkvereniging (Rustenburg-Oostbroek) behoorde tot de parochie van de Apeldoornselaan (H. Teresia van het Kind Jezus).
Het shirt van Quick Steps (rood-wit vertikaal gestreept) en de broek van R.K.R.V.V. (blauw) werden de fraaie clubkleuren van het "nieuwe" Quick Steps.
Op 14 juli 1950 werd de Zaterdagmiddagafdeling opgericht. Wij waren de eerste r.k. vereniging in Den Haag, waar senioren op zaterdag konden voetballen.
Inmiddels is Quick Steps een echte buurtvereniging geworden, waar iedereen lid van kan worden: r.k.v.v. werd vervangen door s.v. (sportvereniging). 
Quick Steps heeft een grote Jeugdafdeling en doet mee aan de competitie met ongeveer 20 teams. Onze jeugdleden vormen een afspiegeling van de wijkbewoners.
Quick Steps speelde met zijn zondagsenioren meestal in de 4e klas, maar 5 keer werd er in de 3e klas gespeeld. Dit duurde echter nooit langer dan 2 jaren.
Onze zaterdagsenioren spelen nu (2012-2013) voor het eerst in de 3e klas.
Quick Steps stelt zich ten doel om sport zo optimaal mogelijk te beoefenen en te bevorderen. 
Iedereen die dat doel (hetzij actief, hetzij passief) wil nastreven, moet daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
Quick Steps is met ongeveer 400 leden één van de grotere voetbalclubs in Den Haag en wordt draaiende gehouden door veel vrijwilligers.
Quick Steps heeft de beschikking over twee verlichte velden (wetra en kunstgras).
Bovendien kan er gebruik worden gemaakt van één verlicht verhard veld.
Op de datum van ons 50-jarig jubileum (19 november 1983) werd een schitterend clubgebouw met zes kleedkamers geopend.
Mede door de gunstige ligging van ons complex wordt dit als gezellig en prettig ervaren.
In Voetbal West (het weekblad van de K.N.V.B., Afdeling Den Haag) werd in november 1983 geschreven: 
"Quick Steps, de even bescheiden als sympathieke club, heeft in zijn vijftig jaren bestaan bewezen, dat durf, doorzettingsvermogen en moed nog altijd de basis zijn voor een heerlijke en sportieve vrijetijdsbesteding".
In die geest is het Bestuur ook daarna doorgegaan met onze sportvereniging.  
Ik wil eindigen met een citaat van één van onze oprichters: 'Quick Steps for ever' !
Met vriendelijke sportgroeten,
Bing Kappenburg, algemeen voorzitter.